Contracte private

Dintre cele mai complexe contracte private la care Iac Management a participat ca furnizor sau manager proiect, enumerăm următoarele:

• Livrarea a 480 de unități blindate de vehicule (Poșta Română) către G4S în calitate de manager de proiect

• Livrarea a 25 de unități de pompieri către Petrom în calitate de manager de proiect

• Livrarea a peste 450 de vehicule pentru transportul obiectelor de valoare către diverși clienți (bănci, companii de transport și transport de obiecte de valoare)